Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Joey Sixfinger AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter .

Mail; info@joeysixfinger.se eller

Tel: 070-320 24 08.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Joey Sixfinger AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med

organisationsnummer 556742-9906 och har sitt säte i Fagersta.

 

Vilken information samlar vi in?

Joey Sixfinger AB samlar in och behandlar ditt namn, adress och kontaktuppgifte som lämnas vid beställning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt leveransavtal.

 

Vilka delar vi informationen med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda leverantörer som t.ex.  PostNord, DHL. Och DB Schenker.

 

Vi kan också komma att dela information  när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Vi säljer aldrig informationen till tredje part.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Joey Sixfinger AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Uppdateringar

Joey Sixfinger AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

 

Fagersta den 1/1 2019