Raine (Designer)
raine@joeysixfinger.se
Per (Marknads ansvarig)
per@joeysixfinger.se
Joey (Inspiratör)
info@joeysixfinger.se

Joey Sixfinger AB säljer egendesignade skor, kläder och tillbehör både via internet och på diverse marknader runt om i landet.
Företaget grundades hösten 2007 och håller till i Fagersta.

Om Du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att konakta oss via vår gemensamma mail info@joeysixfinger.se.