Raine (Designer)
raine@joeysixfinger.se
Per (Marknads ansvarig)
per@joeysixfinger.se
Kalle (Web utvecklare)
kalle@joeysixfinger.se

Joey Sixfinger AB säljer egendesignade skor, kläder och tillbehör både via internet och på diverse marknader runt om i landet. Företaget grundades hösten 2007 och håller till i Fagersta.